Tarieven en offertes

Op maat

Voor een opdracht wordt altijd een offerte op maat gemaakt. De prijs is gebaseerd op de verwachte hoeveelheid werk. Factoren die hierbij een rol spelen zijn:

  • omvang van het werk, zoals aantal pagina's en complexiteit
  • beschikbaarheid en kwaliteit van aangeleverde teksten en afbeeldingen
  • benodigde drukwerkbegeleiding, zoals het aanvragen van offertes, afstemming met de drukker en controle van proefdrukken

Offertes zijn geldig tot een maand na dagtekening en vallen onder de Algemene voorwaarden

Opdrachtbespreking

Uitgangspunt voor een opdracht is dat ik het werk met de grootste zorg en naar beste kunnen uitvoer en dat de opdrachtgever tevreden is met het resultaat. Ik vraag daarom de klant altijd naar voorkeuren en ideeën.

Vanzelfsprekend geef ik advies en opper ideeën, die de klant van nut kunnen zijn, gebaseerd op mijn jarenlange ervaring. Meedenken met de klant is een belangrijk en gewaardeerd onderdeel van mijn werk.

Tijdens de opdrachtbespreking speelt het doel van het drukwerk of de website een grote rol: welke doelgroep heeft de opdrachtgever voor ogen, welke sfeer moet het te ontwikkelen product uitstralen, wat voor soort informatie moet het overdragen?

Ook het beschikbare budget is natuurlijk van belang. Een duidelijke folder in één kleur kan heel geschikt zijn voor het doel dat het dient. Van een folder die lange tijd meegaat, kan een grote en daardoor relatief voordelige oplage gedrukt worden. Ook is het mogelijk tekst, die regelmatig wijzigt, zelf in de gedrukte omslag te printen. Samen zoeken we naar de beste oplossing.

Bespreking van conceptontwerp

Als het conceptontwerp gereed is, wordt dit persoonlijk aan de opdrachtgever gepresenteerd. In de meeste gevallen kan verder overleg via telefoon of e-mail plaatsvinden.

Als er meerdere besprekingen noodzakelijk zijn, wordt de tijd in rekening gebracht conform de in de offerte genoemde prijzen.

Drukwerk
Afhankelijk van de oplage wordt gekozen voor digitaal of offset drukken. Het eerste is geschikt voor kleinere oplagen. Vanaf ongeveer 1.000 exemplaren kan offset gunstiger uitpakken.
Ik vraag offertes aan bij drukkerijen die een goede prijs/kwaliteitverhouding bieden.
Voor de drukwerkbegeleiding - het aanleveren van digitaal materiaal, opdrachtbespreking met de drukker en controle op het resultaat - kan een afzonderlijk bedrag in rekening worden gebracht.
Websites

Voor websites wordt een modulaire offerte gemaakt. Ik vermeld een bedrag voor het basisontwerp en voor de afzonderlijke pagina's. Het basisontwerp dient als sjabloon voor alle bij de website behorende pagina's. Kleine afwijkingen zijn mogelijk als de inhoud van de pagina dat vereist, maar de gekozen stijl is altijd duidelijk herkenbaar.

Voor elke afzonderlijke pagina wordt een prijs vermeld, ongeacht de lengte van de pagina. Het is belangrijk dat de website overzichtelijk is, dat de tekst goed leesbaar is en snel op het scherm verschijnt, zodat bezoekers niet afhaken omdat ze informatie niet snel kunnen vinden of er te lang op moeten wachten.

In de offerte wordt duidelijk aangegeven welke werkzaamheden niet inbegrepen zijn, maar wel tegen uurtarief door mij uitgevoerd kunnen worden. Hieronder vallen bijvoorbeeld:

  • Scannen en/of bewerken van beeldmateriaal
  • Maken van foto's, illustraties en/of animaties
  • Teksten schrijven, corrigeren of redigeren