Aan de jachthaven Piet Hein aan de Stuurmankade in het Oostelijk Havengebied te Amsterdam
hangen twee door mij ontworpen vanen.
Het (door Peter Klok ontworpen) logo stelt de nabij gelegen rode brug voor.